Term dates & calendar

2019 Term dates

Term 1 29 January - 5 April
Term 2 23 April - 28 June
Term 3 16 July - 20 September
Term 4 9 October - 4 December
Student Free Days
21-25 January; 15 July; 8, 21 October; 5, 6 December
 Holidays

 Autumn Break: 6 April - 22 April

Winter Break: 29 June - 15 July

Spring Break: 21 September - 8 October

Summer Break: 5 December - 19 January 2020


2020 Term dates

Term 1 20 January - 27 March
Term 2 15 April - 19 June
Term 3 14 July - 18 September
Term 4 7 October - 2 December
Student Free Days
13 -17 January; 14 April; 13 July; 6 October; 3, 4 December
 Holidays

 Autumn Break: 28 March - 14 April

Winter Break: 20 June - 13 July

Spring Break: 19 September - 6 October

Summer Break: 3 December - 17 January 2021

2021 Term dates

Term 1 18 January - 26 March
Term 2 13 April - 18 June
Term 3 13 July - 17 September
Term 4 6 October - 1 December
Student Free Days
11 - 15 January; 12 April; 12 July; 5 October; 2, 3 December
 Holidays

 Autumn Break: 27 March - 12 April

Winter Break: 19 June - 12 July

Spring Break: 18 September - 5 October

Summer Break: 2 December - tba January 2022Upcoming Events